News

เกิดข่าวดีอะไรบ้าง ? เมื่อ ม.44 ปลดล็อกโรงแรมเล็ก

เกิดข่าวดีอะไรบ้าง ? เมื่อ ม.44 ปลดล็อกโรงแรมเล็ก

BED TALK BEST BIZ ISSUE 009 เกิดข่าวดีอะไรบ้าง ? เมื่อ ม.44 ปลดล็อกโรงแรมเล็ก . ประเทศไทยมีโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายอยู่ที่ราว 1.2 หมื่นแห่ง มีห้องพักถูกก.ม. ราว 3-4 แสนห้อง แต่ก็มีโรงแรมผิดกฎหมาย (ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ) กว่า 1.5-2 หมื่นแห่ง หรือ รวมห้องพักมากกว่า 5 แสนห้อง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่อยากทำโรงแรมหรือที่ทำอยู่แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เพราะติดขัดข้อกฎหมายเดิมที่ไม่เอื้อต่อโรงแรมเล็กๆ แต่หลังจากมีการประกาศใช้ ม. 44 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท พร้อมผ่อนปรนกฏเหล็กหลายข้อ ให้โรงแรมขนาดเล็กเข้าสู่ระบบธุรกิจ และสามารถขอใบอนุญาตโรงแรมได้อย่างถูกต้องแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์  และไม่ต้องเสี่ยงเปิดโรงแรมเถื่อนอีกต่อไป . ข่าวดีอันดับ 1 ไม่ต้องจ่ายใต้โต๊ะ เป็นข่าวดีสุดๆ โดยเฉพาะกับ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กๆ โฮมสเตย์และ Hostel ที่รอใบอนุญาตมาเป็นชาติ หลายรายต้องสู้ทนจ่ายใต้โต๊ะให้ข้าราชการที่ชอบรีดไถทำการฉ้อราษฎร์ เบียดบังเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ได้หมดโอกาสทำกรรมชั่วเสียที เป็นโอกาสที่คนทำมาหากินสุจริต ไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่ ได้ทำมาหากินในสังคมนี้เท่าเทียมกัน เนื่องจากที่ผ่านมามีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมหลายราย ในกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น เรียกเงินเป็นค่าที่ปรึกษาในการทำโรงแรมให้ถูก ก.ม. หรือการถูกจับกุมระหว่างกำลังรอการพิจารณาใบอนุญาต ที่บางรายต้องจ่ายใต้โต๊ะร่วม 2-4 แสนบาท . ข่าวดีอันดับ 2 รอรับนักท่องเที่ยวที่จะมามากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงแรมแล้ว ยังเป็นการเปิดกว้างต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบทางเลือก คนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่ได้มีเงินเที่ยวมากมายนัก ก็สามารถหาที่พักดีๆ เลือกที่พัก ตามราคาที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น  เที่ยวในแบบที่สามารถจ่ายหรือพอจะลำบากได้นิดหน่อย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดผลต่อคนรากหญ้ามากขึ้น เพราะการท่องเที่ยวเป็นวิธีเดียวที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว "ดึงเงิน" จากกระเป๋าผู้บริโภคทั้งจากในประเทศและต่างชาติ  ซึ่งก็คือนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ง่ายที่สุด . ข่าวดีอันดับ 3 เปิดโรงแรมได้ต่อไปได้ในระหว่างรอยื่นขอใบอนุญาต นอกจากการออกม.44 ในครั้งนี้จึงเป็นการปลดล็อกปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายผังเมือง และ พรบ ควบคุมอาคารแล้ว ยังแก้ปัญหาในกรณีที่ระหว่างการยื่นขออนุญาต ธุรกิจก็ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก ไม่ต้องปิดโรงแรม . ข่าวดีอันดับ 4 คำสั่งมีผล 2 ปี ควรรีบดำเนินการให้ถูกต้อง การผ่อนผันตาม...

Read more →


เมื่อ ม.44 ปลดล็อกโรงแรมเล็ก โอกาสทองของโรงแรมเล็ก ที่อยากได้ใบอนุญาต

เมื่อ ม.44 ปลดล็อกโรงแรมเล็ก โอกาสทองของโรงแรมเล็ก ที่อยากได้ใบอนุญาต

หลายท่านคงทราบแล้วว่าการออกคำสั่งผลักดันให้โรงแรมเถื่อนเข้าระบบมีผลบังคับใช้ทันที และมีประโยชน์กับผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยจำนวนมาก แน่นอนว่าเรื่องนี้คงไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องแล้ว แต่คงเป็นปัญหาสำหรับหลายท่านที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น . ซึ่งวันนี้ประเทศไทยมีโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามก.ม.อยู่ที่ราว 1.2 หมื่นแห่ง มีห้องพักถูกก.ม.ราว 3-4 แสนห้อง แต่ก็มีโรงแรมผิดกฏหมาย(ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ) กว่า 1.5-2 หมื่นแห่ง หรือ รวมห้องพักมากกว่า 5 แสนห้อง ที่ยังผิดกฏหมาย . เรามาวิเคราะห์กันว่า การออกคำสั่งมาตรา44ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 6/2562 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ส่งผลดีและเปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการท่านใดและอย่างไรบ้าง . โรงแรมเล็กที่ยังไม่มีใบอนุญาต นั่นก็คือ ธุรกิจโรงแรมประเภทที่ 1 (มีห้องพักอย่างเดียวไม่เกิน 50 ห้อง) และธุรกิจโรงแรมประเภทที่ 2 (มีบริการห้องพักอย่างเดียวเกิน 50 ห้อง หรือมีบริการเฉพาะห้องพักและห้องอาหาร) ซึ่งล้วนเป็นผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก ที่สร้างก่อนปี 2559 และอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม มีโอกาสได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยจะไม่ติดขัดเรื่องกฏหมายผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไปโดยไม่ต้องหยุด  รวมทั้งป้องกันการถูกเรียกรับสินบนใต้โต๊ะจากเจ้าหน้าที่ กำจัดข้อติดขัดเรื่องกฏหมายผังเมือง และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เนื่องจากที่ผ่านมาแม้ภาครัฐ จะออกกฎกระทรวงปี2559 โดยเปิดโอกาสคนในท้องถิ่นหรือชุมชน โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สามารถนำตึกแถวหรืออาคารประเภทอื่น มาปรับปรุงมาตรฐาน เพื่อเปิดให้บริการเป็นโรงแรมประเภทที่ 1 และ 2 สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้อง แต่ในทางปฏิบัติพบว่ายังติดขัดในเรื่องของก.ม.ผังเมือง เช่น บางพื้นที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ทำเกษตรกรรม ไม่สามารถใช้ทำโรงแรมได้ รวมถึงติดขัดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ที่ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงอาคารมาทำโรงแรมได้ หรือ กรณีที่โรงแรมเป็นอาคารควบคุมสิ่งที่มาสร้างโรงแรมทั้งหมดต้องใช้วัสดุทนไฟ คือการก่ออิฐถือปูน ไม่ สามารถใช้ไม้ หรือหลังคามุงจากได้ เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับรูปแบบการก่อสร้างของโรงแรมขนาดเล็ก ทำให้กลายเป็นว่าไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ตามกฎกระทรวงปี 2559 ได้ . ที่ผ่านมาผู้ประกอบการที่มีห้องพักเฉลี่ยไม่เกิน 30 ห้อง จำนวนกว่า 5,000 โรงแรมรวมห้องพักกว่า 1.5 แสนห้อง ได้ยื่นขอประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎกระทรวงฯ ปี2559 แต่ติดปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องผังเมืองและพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร การออกม.44 ที่เกิดขึ้นก็เป็นการผ่อนผันยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามก.ม.ผังเมืองรวม รวมถึงไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับผังเมืองรวมและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง...

Read more →


เพศใหม่ ตลาดใหญ่การโรงแรม

เพศใหม่ ตลาดใหญ่การโรงแรม

เพศใหม่ ตลาดใหญ่การโรงแรม เอาใจกลุ่ม LGBT ให้ดี  แล้วโรงแรมคุณจะมีความสำเร็จ !! นักท่องท่องเที่ยวกลุ่ม LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, และ Transgender) หรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่ทรงพลังที่สุดที่ผู้ประกอบการธุรกิจ ค้าขาย บริการและนักการตลาดสมัยใหม่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ชายเกย์ ที่ข้อมูลระบุว่า เป็นกลุ่มที่ชอบท่องเที่ยวเดินทาง  มีกำลังการใช้จ่ายในขั้นสูง และเป็นนักเดินทางที่มีคุณภาพ ซึ่งเริ่มเป็นที่สนใจของเชนโรงแรมและที่พักทางเลือกหลายแห่ง แน่นอนว่าผู้ประกอบการรายเล็กและรุ่นใหม่อย่างเราๆ ควรต้องหันมาให้ความสำคัญ ทำความเข้าใจ เคารพคุณลักษณะและความต้องการเฉพาะของคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น หากหวังจะประสบความสำเร็จ โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่คนกลุ่มนี้   . และนี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมเข้าใจผู้ชมการท่องเที่ยว LGBT ได้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากที่สุด . เคล็ดลับการบริการ สำหรับลูกค้า LGBT 1. ให้บริการที่เท่าเทียมกับแขกของคุณทั้งหมด ตัวอย่างเช่นแม้ว่าการแต่งงานเกย์จะไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย แต่สามารถเสนอพิธีแต่งงานที่เป็นสัญลักษณ์หรืองานแต่งงานที่โรแมนติกสำหรับคู่รักเกย์และเลสเบี้ยน 2 ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องความหลากหลายทางเพศ เปิดใจ ทำและให้บริการอย่างเท่าเทียมสำหรับแขกทุกเพศทุกวัย ไม่มีการเหยียดหยามหรือใช้กิริยาไม่เหมาะสม 3 ศึกษาข้อมูลโดยรอบพื้นที่โรงแรมว่ามีการจัดงานหรือสถานที่ใดที่เหมาะกับแขกประเภทนี้ที่สามารถไปใช้ได้ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ผับ หรือ กิจกรรมดนตรี ภาพยนตร์ การแสดง ฯลฯ 4 สร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์ให้ชาว LGBT ทราบว่าโรงแรมของคุณเปิดกว้าง โดยประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดียหรือสื่ออย่างชาญฉลาด เช่น ลงภาพแขกคู่รักเลสเบี้ยนที่ยิ้มแย้มมีความสุขและแสดงความขอบคุณที่มาใช้บริการ 5 สนับสนุนชุมชนเกย์ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และให้ความเคารพ . สิ่งสำคัญคือคุณต้องต้อนรับและบริการพวกเขาด้วยความเป็นธรรมชาติไม่ต่างจากแขกทั่วไป นี่คือตัวอย่างวิธีปฏิบัติเมื่อคุณได้ต้องรับแขก LGBT เช่น 1 ถ้าผู้ชายสองคนหรือผู้หญิงสองคนมาถึงโรงแรมเพื่อเช็คอินและคุณรู้ว่าพวกเขาเป็นคู่รัก อย่าพยายามพิสูจน์พวกเขาเป็นเกย์ เพราะจะเน้นย้ำแนวคิดเรื่องการเลือกปฏิบัติ ให้ปฏิบัติไปตามธรรมชาติ หากครอบครัวเกย์มาที่โรงแรมอย่าตื่นเต้นหรือมีอาการมากเกินไป สิ่งที่อาจดูแปลกสำหรับคุณอาจเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากในประเทศบ้านเกิดของแขก 2 ถ้าชาย 2 คนมาเช็คอินที่แผนกต้อนรับคุณไม่ควรถือว่าการจองห้องเตียงเดี่ยวนั้นเป็นความผิดพลาดและให้พวกเขาเป็นห้องเตียงคู่ นี่จะทำให้ลูกค้าของคุณอึดอัด ในทางกลับกันคุณไม่ควรคิดว่าพวกเขาเป็นคู่รักกัน เพียงยืนยันการจองตามที่ได้ทำ และดำเนินการต่อกับขั้นตอนที่เหลือให้เป็นปกติ หรือ 3 ถ้าหากผู้หญิงคนหนึ่งมอบหนังสือเดินทางให้แต่เป็นชื่อผู้ชายอย่าแปลกใจ คุณไม่จำเป็นต้องเน้นความจริง ส่วนใหญ่แขกจะแจ้งให้คุณทราบชื่อที่เธอต้องการซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อพูดคุยกับเธอในระหว่างที่เธอพักที่โรงแรมได้ . สิ่งสำคัญคืออย่าลืมสื่อสารว่าโรงแรมของคุณเป็นมิตรกับทุกเพศ การสื่อสารโดยใช้รูปภาพคือคำยืนยันที่ดีที่สุด แต่ระวังอย่าจงใจใช้มากไป การใช้รูปผู้ชายหรือผู้หญิงยืนคนเดียวและมีที่ว่างด้านข้างน่าจะเหมาะสม หรืออาจมีภาพผู้ชายหรือผู้หญิงคู่กันแต่อยู่คนละระยะ...

Read more →


7 ขั้นตอนการทำสถานที่พักไม่ใช่โรงแรม

7 ขั้นตอนการทำสถานที่พักไม่ใช่โรงแรม

หมายเหตุ คุณสมบัติที่ตั้งของอาคาร - อยู่ในพื้นที่ไม่ขัดต่อการทำกิจการนี้ เช่น พื้นที่ ป่านสงวน อุทยานประวัติศาสตร์หรือพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์บางแห่ง คุณสมบัติของผู้ของอนุญาต - ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะเป็นเจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยก็ได้ ตรวจสอบคุณสมบัติที่ตั้งของอาคารและผู้ที่จะขอใบอนุญาตประเภทนี้ เขียนแปลนเพื่อกำหนดห้องพักที่จะขายไม่เกิน 4 ห้องโดยไม่รวมห้องพักของผู้ขออนุญาต และพักได้ไม่เกิน 20 คน ปรับปรุงอาคารให้ตรงตามแบบ พร้อมเปิดบริการ เตรียมเอกสารให้ครบ คือเอกสารการแสดงสิทธในบ้านนั้น,เอกสารประจำบุคคล แปลนบ้าน ภาพถ่ายทุกห้อง ภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม เอกสารแสดงรายได้หลัก และแผนที่ นำเอกสารไปยื่นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่นัดวันมาตรวจ ได้รับอนุญาตสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม บทความข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Law for small hotels สนใจสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ https://theboutiqueking.com/collections/books/products/law-for-small-hotels-1

Read more →


สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องมีลักษณะดัง 4 ข้อต่อไปนี้

สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องมีลักษณะดัง 4 ข้อต่อไปนี้

สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย เส้นทางเข้าออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นในอันจะทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อความมั่นคงและการดำรงอยู่ของสถานที่ดังกล่าวหรือจะทำให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น บทความข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Law for small hotels สนใจสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ https://theboutiqueking.com/collections/books/products/law-for-small-hotels-1

Read more →