Why & About us

คือสถาบันที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเจ้าของ และที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจบูติคโฮเต็ลชั้นนำของประเทศ

มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจบูติคโฮเต็ล โดยอบรมให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในบูติคโฮเต็ลที่พักแบบต่างๆ

อย่างสร้างสรรค์ ทำกำไร มีคุณค่าต่อสังคม ด้วยตัวเองในงบประมาณที่ไม่แพง

โครงการนี้คือวิสัยทัศน์ของ วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ล สถาปนิก และเจ้า ของ Samsen5 Lodge ที่ได้รับแรงบันดาลใจ ในธุรกิจจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่ทางบ้านประกอบอาชีพทำบ้านเช่าและโฮสเทล รวมถึงแรงบันดาลใจจากเศรษฐกิจการพึ่งตนเอง ของมหาตมะคานธี ที่เขาไดเ้รียนรู้มาจากการที่เคยใช้ชีวิต เรียนต่อและทำงานในประเทศอินเดีย

เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2552 วรพันธุ์ คล้าม ไพบูลย์ เจ้าของสำนักงานสถาปนิกชื่อ SuperGreen Studio ได้มองหาที่เช่าทำสำนักงานออกแบบในแนวกรีน เขาได้เช่าโรงจอดรถแห่งหนึ่ง ในซอยสามเสน 5 ในขนาด 20 ตารางวา ย่านบางลำภู เพื่อปรับปรุงทำสำนักงานและบูติคโฮเตลขนาด 3 ห้องที่ลงทุนเพียง 5 แสนบาทซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ทั้งทางด้านรายได้ และ การตลาด ที่ได้รับการตีพิมพ์และถูกสัมภาษณ์ไปทั่วโลก รวมถึงผ่านสื่ออย่าง National Geographic และยังมีประชาชนจากทั่วประเทศรวมถึงสื่อมวลชนเข้ามาขอดูงานเป็นจำนวนมาก

และจากการที่อยู่อาศัยในย่านเมืองเก่า ทำใหเ้ขาเห็นอาคารเก่าที่มีคุณค่าจำนวนมากถูกรื้อทำลายเพียงเพื่อขายเป็นเศษไม้ ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะสอนให้ป ระชาชนทั่วไป ได้รู้ถึงวิธิการลงทุนทำบูติคโฮเต็ลแบบไม่แพงโดยการเปลี่ยนอาคารเก่าเป็นบูติคโฮเต็ลที่ได้ประโยชน์ทั้ง การอนุรักษ์เมืองและสามารถสร้างรายได้แก่เจ้าของอาคาร

เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล เปิดอบรมเป็นคร้ังแรกในวันที่ 4 เมษายน 2553 มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 60 คน ในครั้งต่อมา วรพันธุ์ ได้พัฒนาหลักสูตร โดยมีนัก การตลาด และการเงิน เข้า มาร่วมจนทำให้มีผู้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องจนหลัก สูตรได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็นการสอนแบบกลุ่มเล็กโดยที่ปรึกษาอันดับต้นๆ และเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ชั้นนำของประเทศ และที่สำคัญคือ วรพันธุ์จะเดินทางไปดูที่ดินทั่วประเทศด้วยตัวของเขาเอง จนทำให้ผู้ที่เรียนไปแล้วสามารถเปิดธุรกิจได้จริงจน มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วประเทศ

จนถึงปี 2557 ได้ทำการอบรมขนาดใหญ่ครั้งที่ 11 ในชื่อว่า “บูติคมหาชน” มีจำนวนผู้เข้าอบรมถึง 900 คน , ครั้งที่ 15 ในชื่อว่า “โฮสเทลที่รัก” และ ครั้งที่ 17 ในช่ือว่า “บูติคทั้งแผ่นดิน” รวมทั้งสิ้น 5 ปี มีผู้ผ่านการอบรมไปกว่า 4,200 คน จากทั่วประเทศ

รวมถึงเขียนหนังสือเกี่ยวกับการทำธุรกิจบูติคโฮเต็ลขนาดเล็กมาแล้ว 5 เล่ม
เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล เล่มที่ 1 และ 2 , The Hostel Bible ที่เขียนร่วมกับ จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ , Homemade Stay เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2 ที่ว่าด้วยการทำธุรกิจที่พักแบบบูติคโฮมสเตย์