โฮมเมดสเตย์ ขานรับกฎกระทรวง โรงแรมขนาดเล็กปี 2559 นำโดย “วรพันธ์ คล้ามไพบูลย์” กูรูบูติคโฮเต็ล พร้อมตอบทุกประเด็น

Vtac Collaborator

โฮมเมดสเตย์ ขานรับกฎกระทรวง โรงแรมขนาดเล็กปี 2559 นำโดย “วรพันธ์ คล้ามไพบูลย์” กูรูบูติคโฮเต็ล พร้อมตอบทุกประเด็น

นายทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากูล ผู้บริหารแอพพลิเคชั่น โฮมเมดสเตย์ และนายวรพันธ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ล และนายจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ มิสเตอร์โฮสเทล ขานรับกฎกระทรวงปี 2559 รองรับโรงแรมขนาดเล็กได้เตรียมนำทีมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการบูติคโฮเต็ลทั่วประเทศ

โดยนายทรงวุฒิได้กล่าวว่า “มีความยินดีกับการออกกฎกระทรวงสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กอย่างมาก เพราะจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ทางโฮมเมดสเตย์ เป็นแอพพลิเคชั่น สำหรับผู้ที่ทำโรงแรมขนาดเล็กโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยผู้กระกอบการให้สามารถบริหารจัดการงานระบบได้ภายในหนึ่งเดี่ยวอย่างสะดวกสบาย”

นายวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันธุรกิจบูติคโฮเทลเติบโตเป็นอย่างมากมีผู้ประกอบการจำนวนมากเปิดธุรกิจขึ้นโดยไม่สามารถขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากการนำอาคารพาณิชย์มาปรับปรุงให้เป็นโรงแรมขนาดเล็กได้ตามกฎหมาย แต่ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 มีกฏกระทรวงออกมาเพื่อช่วยผ่อนปรนในเรื่องของหลักเกณฑ์สำหรับโรงแรมขนาดเล็กออกมา ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กสามารถดำเนินงานได้ถูกต้องตามกฎหมายและยังเป็นการส่งเสริมในด้านของการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศ”

อนึ่ง กฎกระทรวงปี 2559 เรื่องการรองรับโรงแรมขนาดเล็กนี้ มีหลายหัวข้อที่น่าสนใจที่ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กควรทราบเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหาร ดังนั้น คุณวรพันธ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ล และนายจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ มิสเตอร์โฮสเทล จะออกมาตอบข้อสงสัยในนทุกปะเด็น ไม่ว่าจะเป็น

* ตัวกฎหมายที่ออกมาใหม่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กได้อย่างไรบ้าง

* กฎหมายใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นอย่างไร

* เมื่อกฎหมายใหม่เอื้อให้มีการดำเนินการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กได้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้ามีโรงแรมเกิดขึ้นมากเกินไปจะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่

* และอื่นๆOlder Post Newer Post