Henn Na Hotel ถึงเวลาที่หุ่นยนต์เป็นผู้ส่งมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้า

jirayuth yuddon

ชื่อโรงแรม Henn Na Hotel (変なホテル) แปลได้ว่าโรงแรมประหลาด

ซึ่งโรงแรมจะใช้หุ่นยนต์ 3 ตัว ซึ่งจะใช้หุ่นยนต์แบบ Actroid คือมีลักษณะภายนอกคล้ายมนุษย์ สามารถ "หายใจ" แสดงสีหน้าท่าทางเลียนแบบอากัปกิริยาของคน โดยหุ่นยนต์ต้อนรับลูกค้านี้จะทำหน้าที่บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ มันสามารถสื่อสารกับแขกผู้เข้าพักได้ด้วย 4 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

 

หุ่นยนต์อีกชุดหนึ่งจะทำหน้าที่จัดเก็บข้าวของสัมภาระของผู้มาใช้บริการ ลักษณะของมันเป็นหุ่นยนต์แบบแขนกลอย่างที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถเคลื่อนย้ายสัมภาระไปเก็บในช่องใส่ของที่อยู่รอบตัวมัน ส่วนหุ่นยนต์กลุ่มสุดท้ายจะรับหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ห้องพัก

ทางโรงแรมระบุว่ามีแผนที่จะเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์มาทำงานทดแทนคนให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต และหวังว่าจะสามารถเปิดโรงแรมลักษณะนี้ได้นับพันแห่งทั่วโลก

นอกเหนือจากเรื่องของหุ่นยนต์แล้ว Henn-na Hotel ยังการใช้ระบบจดจำใบหน้าของแขกผู้มาเข้าพัก ทำให้ผู้มาใช้บริการไม่ต้องพกกุญแจหรือบัตรเพื่อการปลดล็อคประตูห้องพักอีกต่อไป ส่วนระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ ก็มีทั้งแท็บเล็ตสำหรับการเรียกใช้บริการ room service และระบบควบคุมอุณหภูมิอากาศในห้องพักโดยอาศัยการสั่งงานด้วยท่าทาง (gesture control) ของคนที่อยู่ในห้อง

ขอบคุณที่มาของบทความ https://www.blognone.com/node/65555

และรูปภาพ https://pantip.com/topic/34005683Older Post Newer Post