Interview — design

อาคาร ที่เป็นเหมือนพี่น้องของชาววาริน

design

อาคาร ที่เป็นเหมือนพี่น้องของชาววาริน

อาคาร ที่เป็นเหมือนพี่น้องของชาววาริน

“คนกลุ่มนั้นเป็นใคร”
“ขโมยรึเปล่า”
“จะมารื้ออาคารรึเปล่า”

เป็นคำถามที่ได้ยินทุกครั้ง เมื่อเริ่มเข้าไปตรวจดูอาคารเก่า... ในพื้นที่ต่างๆ

Read more →