อีกความสำเร็จของราชาบูติค! ผ่านนิตยสาร optimise ธนาคารเกียรตินาคิน

Admin theboutiqueking

optimise นิตยสารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำเสนอบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในวงสังคมและลูกค้า บทวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร ศิลปะ การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่คัดสรรแล้วว่าแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ (Visionary) ความรู้จริง (Expertise) ความเชื่อถือได้ (Reliability) อีกทั้งมีรสสัมผัสแห่งความเป็นไทย (Thai Touch) ครบถ้วนตามปรัชญาขององค์กร 

โดย optimise ในฉบับเดือนมิถุนายน 2565 ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ อาจารย์ขิง วรพันธุ์ พล้ามไพบูลย์ ถึงเรื่อง ผลงาน การทำงาน ความคิด และการเปลี่ยนอาการเก่าเป็นโรงแรมบูติคโฮเต็ล 

ขอขอบคุณทางนิตยาสาร และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกครับ

อ่านต่อได้ที่

https://optimise.kkpfg.com/living_2_28.phpOlder Post