News

5 ประเภทที่พัก ที่ควรรู้ก่อนทำธุรกิจที่พัก

5 ประเภทที่พัก ที่ควรรู้ก่อนทำธุรกิจที่พัก

ประเภทของที่พักแบบสร้างสรรค์ เนื้อหานี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพกว้างของที่พักแบบสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจเลือกลงทุนให้เหมาะกับตัวคุณเอง โดยจะขอไม่กล่าวถึงโรงแรมแบบมาตรฐาน เพราะสามารถหาอ่านได้ทั่วไป ที่พักแบบสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ มีดังนี้ จุดเด่นของบูติคโฮเต็ล คือ การขายประสบการณ์ที่มีความแตกต่างและเป็น เอกลักษณ์อย่างมาก ซึ่งมักเป็นประสบการณ์ที่เกิดจาก วิถีชีวิตจริงหรือสิ่งที่มีอยู่แล้ว ทําเลและจุดขายของบูติคโฮเต็ลหลายครั้งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ เช่น บรรยากาศหลังวัด ข้างโรงเรียน กลางตลาด ชุมชนที่คนอาศัยอยู่จริง โรงงานเก่า สลัม สุสาน คุกเก่า เหมืองแร่เก่า สะพานปลา ฯลฯ บูติคโฮเต็ล มีเอกลักษณ์ในการตกแต่งไม่เน้นการบริการที่สะดวกสบายอาจมีการให้ลูกค้าบริการตัวเองในบางเรื่อง แต่สามารถเก็บค่าห้องได้ใกล้เคียงกับโรงแรมหรูโดยที่ทําเลไม่จําเป็นต้องอยู่ใกล้ย่านคมนาคม ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนด้านทําเลลดลงไปอย่างมาก แต่มักมีความเงียบสงบเป็นส่วนตัวจํานวนห้องมักมีไม่เกิน 30 ห้อง เรียกได้ว่ามีจุดเด่นที่แตกต่างจากโรงแรมมาตรฐานโดยสิ้นเชิง บูติคโฮเต็ล เป็นธุรกิจที่มีหัวใจอยู่ที่การนําเสนอความแตกต่างที่มีคุณค่าความคิดสร้างสรรค์ที่นําไปสู่ผลกําไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับชุมชนได้ จะช่วยทําให้บูติคโฮเต็ลประสบความสําเร็จมีชื่อเสียง และความโดดเด่นเหนือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่เน้นผลประโยชน์เฉพาะบุคคลเป็นหลัก ส่ วนกลุ่มลูกค้าของบูติคโฮเต็ลจะเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษาดีและมีกําลังซื้อสูง ตัวอย่างบูติคโฮเท็ล เช่น จักรพงษ์วิลล่า (กรุงเทพฯ), สามเสน 5 ลอดจ์ (กรุงเทพฯ), แทมมารีน วิลเลจ (เชียงใหม่), เมมโมรี แอท ออนออน (ภูเก็ต), Knocknock Home (มะละกา), Hotel du Petit Moulin (ปารีส) และ 42 the Calls (ลีดส์) เป็นต้น ปัจจุบันบูติคโฮเต็ลมีการผสมผสานรูปแบบที่หลากหลาย เกิดการแยกย่อยเป็นประเภทต่างๆ มากขึ้นเช่น Budget Boutique Hotel ที่ตัดการบริการที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อลดค่าใช้จ่ายและค่าห้อง แต่ยังคงเน้นการนําเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ Lifestyle Boutique Hotel ที่เน้นกิจกรรมของลูกค้ามากกว่าการตกแต่งหรือบริการ มุมมองแง่การลงทุน บูติคโฮเต็ลเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะมีการลงทุนที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับรายรับที่ได้โดยเป็นรูปแบบธุรกิจที่ดึงสิ่งต่างๆ รอบตัวมาร่วมเป็นจุดขาย ทําให้ไม่ต้องลงทุนเองมากนักการลงทุน เป็นไปได้ตั้งแต่น้อยมากไปจนถึงสูงมาก ประเด็นที่สําคัญที่สุดคือเอกลักษณ์โดยเฉพาะกรณีอาคารเก่าที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ยิ่งสามารถสร้างจุดขายได้เป็นอย่างดี รวมทั้งประสบการณ์ใหม่ที่ได้จากการเข้าพัก ในขณะที่บูติคโฮเต็ลเน้นขายประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิต (Original Experience) ดีไซน์โฮเท็ลเป็นที่พักประเภทเน้นขายประสบการณ์ที่เกิดจากงานออกแบบที่สร้างขึ้นใหม่อย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์ และมักเป็นสไตล์ที่เข้ากับสมัยนิยมในขณะนั้น เน้นความหรูหรา มีความสะดวกสบายสูง...

Read more →


4 คำถาม ที่ต้องตอบให้ได้ก่อนลงมือ ทำธุรกิจบูติคโฮเต็ล และโฮสเทล

4 คำถาม ที่ต้องตอบให้ได้ก่อนลงมือ ทำธุรกิจบูติคโฮเต็ล และโฮสเทล

ในโลกนีมีที่พักหลากหลายรูปแบบ ในบทนี้เราจะมาทําความรู้จักกับที่พักประเภท ต่างๆ เพื่อให้รู้ว่าที่พักแบบไหนตรงกับทักษะและวิสัยทัศน์ในธุรกิจของคุณ ก่อนการลงทุน คุณควรรู้ข้อมูลภาพกว้างทั้งหมด เพื่อให้เลือกรูปแบบที่สามารถทําได้ดีที่สุดและน่าจะขาย ได้ดีเช่นกันอย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มคิดที่จะลงทุนอย่างจริงจัง มี 4 คําถามที่คุณจําเป็นต้อง ตอบให้ได้ ก่อนตัดสินใจลงมือทํา (หรือไม่ทํา) ธุรกิจนั้น 4 คำถาม ก่อนลงมือทำธุรกิจ   คําถามแรกคือ WHAT (อะไร) เช่น ทําที่ไหนดี / ลงทุนเท่าไรดี / ทําสไตล์ไหนดี / ลูกค้าแบบไหนจะมาพัก / ทําแล้วจะขายได้มั้ย / แล้วถ้าขายไม่ได้ล่ะ ฯลฯนี่คือคําถามในชุดแรกเมื่อคุณ "คิด” ที่จะทําธุรกิจเป็นช่วงที่คุณจะสนุกกับการหาข้อมูลเชิงกว้างมากมาย เช่น ไปดูทําเลต่างๆ และสิ่งที่คุณควรทําที่สุดในช่วงนี้คือ การลงทุนหาข้อมูลคู่แข่ง โดยลองไปพักดูโรงแรมที่ทําสําเร็จแล้วที่คุณชื่นชม อยากทําตาม หรืออยากเป็นคู่แข่ง รวมถึงไปพูดคุยกับเจ้าของที่ประสบความสําเร็จให้มากที่สุดในช่วงนี้คนที่คุณต้องการคือ เพื่อนที่มีความฝันเดียวกันไว้ร่วมเดินทาง ดูงาน และหาข้อมูลแลกเปลี่ยนกัน เพราะการไปดูงานนั้นถ้ามีสองคนจะสามารถช่วยสอบถามเก็บข้อมูลถ่ายรูปในมุมมองที่แตกต่างกัน รวมถึงช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายด้วยบางคนถึงกับลงทุนไปฝึกงานโดยไม่ได้เงินเดือน หรือลองไปทำงานกับสถานที่ที่ชื่นชม ซึ่งอาจจะเป็นบูติคโฮเต็ลหรือโฮสเทล ทั้งในหรือต่างประเทศที่หลายแห่งมีโปรแกรมในการรับพนักงานฝึกงานด้วยตัวผมเองที่เริ่มทำ “สามเสน 5 ลอด์จ” นั้น ได้ลองไปนอนพักที่พักต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในย่านเดียวกันหลายสิบแห่ง นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะได้เรียนรู้โดยตรง เนื่องจากสมัยนั้นไม่มีใครมาสอนหรือเขียนหนังสืออธิบาย ที่สำคัญคือได้รู้จักกับเจ้าของที่พักจํานวนมาก จนหลายคนกลายมาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี ต่อมาเมื่อคุณต้องเริ่มควักเงินจ่ายจริง เกิดการลงทุนจริง เจ็บจริง จะเกิดคำถาม WHY (ทำไม) ขึ้นมาเป็นช่วงที่คุณต้องนั่งนิ่งๆ แล้วถามตัวเองจนแน่ใจว่า เราจ่ายเงินไปทําไม / เราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร / มันคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา ฯลฯช่วงนี้มีความสําคัญที่สุด คุณสมควรต้องใช้เวลาใคร่ครวญกับคําถามนี้ให้มากๆ ว่า “ทําไม"คุณถึงอยากทําธุรกิจนี้ บางคนทําเพราะมีตึกว่างอยู่ บางคนทําเพื่ออิสรภาพในชีวิต บางคนทําเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น บางคนอยากรวย บางคนอยากพิสูจน์ตัวเอง บางคนอยากทําธุรกิจที่สามารถใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้ บางคนทําเพื่อให้เป็นทางออกของชีวิต ฯลฯในหัวของคุณจะวนเวียนอยู่กับความคิดเหล่านี้ เช่น สิ่งที่ฉันอยากลงทุน ทำได้ยาก แต่สิ่งที่ทํายากมักโดดเด่นและขายได้ราคาดีเสมอ สรุปแล้วควรจะลงทุนไหม? แล้วถ้าจําเป็น ต้องลงทุนในสิ่งที่ไม่ชอบ แต่น่าจะขายดีล่ะ จะยังทําไหม? ถ้าทําแล้วไม่ดัง...

Read more →


Glamping = Glamourous+ Camping

Glamping = Glamourous+ Camping

Glamping = Glamourous+ Camping คือความหรูหรา มีสไตล ผสมผสานกับความสัมผัสธรรมชาติและติดดินของการนอนเต้นท์ ในวันที่การนอนเต้นท์ ไม่ได้จำกัดแค่การใกล้ชิดธรรมชาติเท่านั้น อาจเรียกอีกแบบว่า barefoot luxury หรือ ดิบหรู หรือเมื่อ เศรษฐีอยากติดดิน เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งของการสร้างจุดขายและมูลค่าเพิ่มในการทำธุรกิจที่พัก ในทำเลธรรมชาติที่น่าสนใจมากครับ WHAT EXACTLY IS GLAMPING? Glamping is where stunning nature meets modern luxury. It’s a way to experience the untamed and completely unique parts of the world—without having to sacrifice creature comforts. The way we travel has changed. We no longer want a generic, one-size-fits-all vacation. We want to explore on our terms and immerse ourselves in local culture, and we no longer just want to simply witness nature—we want to live in it. A fusion of glamour and camping, glamping is a...

Read more →


เหตุผล 5 ข้อที่คุณควรลงทุนในทำเลเลว

เหตุผล 5 ข้อที่คุณควรลงทุนในทำเลเลว

เหตุผล 5 ข้อที่คุณควรลงทุนในทำเลเลว ผมพูดเสมอว่า “ทุกพื้นที่ที่มนุษย์สามารถเดินทางไปถึงนั่นคือทำเลของบูติคโฮเต็ล” เรามักจะถูกสอนเสมอว่า...... “ธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยกฎ 3L/4P - Location Location Location หรือ Place Place Place Place” แต่!! ถ้าผมกำลังจะบอกคุณว่า แนวคิดนั้นใช้ไม่ได้กับธุรกิจบูติคโฮเต็ล และโฮสเทลคุณจะเชื่อผมไหม?  ทำเลเลว คือ พิ้นที่ ที่ไม่ติดถนนใหญ่ อยู่ในซอยลึก รถเข้าไม่ถึง จอดรถไม่ได้ สภาพแวดล้อมเป็นชุมชนแออัด ที่ตั้งอยู่ชานเมือง แต่ที่สำคัญคือ ราคาถูก... 1. ลดคู่แข่งทางธุรกิจ เพราะด้วยเรื่องทำเลทองนั้น ต่างก็มีนักลงทุนอสังหาริมทรัพยฺ์ส่วนใหญ่จับจองไว้แล้วราคาเช่าที่ดินก็แสนแพง งบประมาณในการลงทุนสูงตามไปด้วย ได้ราคาขายต่อห้องก็ได้กำไรแสนน้อย เป็นเพราะคู่แข่งต่างกดราคากันเอง ส่วนใหญ่ทำเลที่ดีนั้นจะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด เริ่มลงทุนทำธุรกิจทั้งทีอาจจะได้แค่โฮสเทลเล็กๆ จำนวนเตียงมาก แต่กำไรได้น้อย การบริหารค่อนค้างจุ๊กจิ๊กเพราะต้องดูแลลูกค้ามากหน้าหลายตา ส่วนทำเลเลวนั้น นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ไม่รู็จริงไม่กล้าลงทุน เพราะด้วยทางวิชาการแล้ว “ทำเลเลว” นั้นลงทุนไปก็มีแต่จะเจ๊ง จึงทำให้ไม่มีคู่แข่งที่จะมาเอาส่วนแบ่งทางการตลาดของเราไป 2. ประหยัดงบประมาณในการลงทุน การลงทุนในที่ดินเป็นการลงทุนก้อนใหญ่ และก้อนสำคัญที่สุดในธุรกิจนี้ คงจะเป็นเรื่องดีถ้าทุกคนสามารถมีทำเลที่สุดยอดอยู่กลางสี่แยก สามารถเข้าถึงได้โดยรถสาธารณะ จอดรถได้ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ใกล้ตลาด แต่ความเป็นจริงไม่ใช่แค่นั้น บางครั้งคุณได้ที่ดินมาด้วยศักยภาพจำกัด ซื้อได้แค่ที่ดินท้ายซอยหรือได้รับมรดกที่เป็นที่ดินที่มีทำเลแย่ แต่มันสามารถช่วยลดเงินลงทุนของคุณที่ไม่ควรเสีย เอาไปใช้เพิ่มงบประมานการใช้จ่ายในด้านการออกแบบ หรือด้านการตลาดแทน 3. เพิ่มคุณค่าต่อสังคม คุณสมบัติข้อนี้เป็นหัวใจของธุรกิจบูติคโฮเต็ล และโฮสเทล เพราะคุณต้องการลงทุนน้อย และต้องการใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัว และเมื่อคุณมองสิ่งรอบตัวเป็นหุ้นส่วนคุณต้องรู้จักการตอบแทนคืนในรูปแบบการกระจายรายได้หรือความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ การเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งอื่นด้วยการดึงสิ่งรอบตัวเป็นทุนนี้ นอกจากทำให้คุณจะลงทุนน้อยแล้ว ยังเป็นกลไกสำคัญที่สร้างสังคมเครือข่ายของผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งได้อย่างทรงพลัง 4. สร้างจุดขายและเอกลักษณ์ได้เต็มที่ เพราะการสร้างจุดขาย คือ กุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในธุรกิจนี้ ถ้าธุรกิจของคุณไม่ดีมีแต่จุดด้อย ไม่ได้มีปมหน้าค้นหา ลองมองหาสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัว ก็ง่ายๆ แค่ทำในสิ่งนั้นให้สะอาดขึ้น อร่อยขึ้น เร็วขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น โดยพื้นฐานให้คงราคาเท่าเดิมหรือถูกลงนิดหน่อย จุดขายที่ยอดเยี่ยมสามารถเนรมิตรที่แคบให้กว้าง ที่ไกลให้มาอยู่ใกล้ สามารถเปลี่ยนที่มืดให้สว่าง ทำได้กระทั่งเปลี่ยนสลัมซอมซ่อให้มีมูลค่าทางการขายเท่ากับ โรงแรมที่ลงทุนหลายสิบล้าน จุดขายที่มีอยู่แล้ว เช่น ทำเลที่มีประวัติต้นตระกูลของคุณ...

Read more →


"ปลดล็อค" โรงแรมเล็กหนุนแข็งขัน-ดันยอดท่องเที่ยว

"ปลดล็อค" โรงแรมเล็กหนุนแข็งขัน-ดันยอดท่องเที่ยว

https://www.youtube.com/watch?v=dFPrVb-mCPE

Read more →