อธิบดีกรมการปกครองเตรียมเสนอกฎหมายพิเศษ ผ่อนผันโรงแรมในเขตผังเมืองทั่วประเทศ

Vtac Collaborator

วันที่ 14 มิถุนายน ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเชิญปลัดจังหวัด นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ร่วมประชุมที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 ภายหลังตรวจสอบพบการออกใบอนุญาตปลอมให้โรงแรม 10 แห่งในพื้นที่ อ.หัวหิน จากนั้นอธิบดีกรมการปกครองได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัดที่ให้ความสนใจแก้ไขปัญหา พร้อมเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ รวมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมในการต่อใบอนุญาตให้โรงแรม โดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบเอกสารเดิมที่ยื่นขออนุญาต การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการต่อใบอนุญาตทั้ง การกำหนดเขตผังเมือง พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 จากนั้นจึงจะพิจารณาอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547

ร.ต.ท.อาทิตย์ กล่าวในที่ประชุมว่า ขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างการพิจาณาแก้ไขปัญหาโรงแรมทั่วประเทศที่เข้าข่ายผิดกฎหมายจากการก่อสร้างในเขตผังเมือง โดยกรมการปกครองจะหารือร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ( อปท.) กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเสนอกฎหมายพิเศษเพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพิจารณาผ่อนผันการประกอบธุรกิจในเขตผังเมืองบางประเภท รวมทั้งการกำหนดความสูงของอาคารบริเวณชายหาด หากไม่ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วจะมีปัญหากับผู้ประกอบกิจการโรงแรมทั่วประเทศ นอกจากนั้นปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางส่วนเปิดที่พักบางประเภท เช่นการใช้แคปซูลเป็นที่พักงีบกลางวัน หรือมีลักษณะอื่น ก็จะต้องตรวจสอบและดำเนินการให้เข้าข่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และขณะนี้ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมายทั่วประเทศ เร่งดำเนินการยื่นขออนุญาต ตามมาตรการผ่อนผันจากการใช้อาคารที่พักอาศัยประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ประกาศให้ดำเนินการตามกฎกระทรวงปี 2559 ซึ่งจะสิ้นสุดการผ่อนผันในเดือนสิงหาคมนี้

นายอุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.หัวหิน กล่าวว่า เร็วๆนี้ตัวแทนสมาคมโรงแรมไทยจะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบกิจการโรงแรมเถื่อนผิดกฎหมายทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพภาพความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และให้หน่วยงานรัฐจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ มีการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งแนวทางในการควบคุมโรงแรมเถื่อนประกาศขายห้องพักผ่านระบบออนไลน์ในเว๊ปไซด์ระดับโลก โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายแจ้งเลขที่ใบอนุญาตโรงแรมเพื่อประกอบการขาย สำหรับพื้นที่ อ.หัวหิน หลังจากพบโรงแรมใช้ใบอนุญาตปลอม 10 แห่ง ล่าสุดพบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจสอบพบโรงแรมกว่า 20 แห่งใช้ใบอนุญาตไม่ถูกต้อง และ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยรายชื่อทั้งหมด เพื่อให้ผู้เข้าพักประกอบการตัดสินใจ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรใช้โอกาสในช่วงโลว์ซีซั่นที่หัวหินจัดการปัญหาโรงแรมเถื่อน เชื่อว่าจะไม่กระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวตามที่กล่าวอ้าง ////////////ภาพ/ข่าว พอใจ จันทนา ข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แหล่งข่าว : TNewsOlder Post Newer Post