Interview

Henn Na Hotel ถึงเวลาที่หุ่นยนต์เป็นผู้ส่งมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้า

Henn Na Hotel ถึงเวลาที่หุ่นยนต์เป็นผู้ส่งมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้า

ชื่อโรงแรม Henn Na Hotel (変なホテル) แปลได้ว่าโรงแรมประหลาด

ซึ่งโรงแรมจะใช้หุ่นยนต์ 3 ตัว ซึ่งจะใช้หุ่นยนต์แบบ Actroid คือมีลักษณะภายนอกคล้ายมนุษย์ สามารถ

Read more →


อ่วม “เจ้าของคอนโด-นิติคอนโด” โดนจับปรับติดคุก

อ่วม “เจ้าของคอนโด-นิติคอนโด” โดนจับปรับติดคุก

หมดเวลาสำหรับคอนโดปล่อยเช่ารายวันผิดกฎหมาย ศาลจังหวัดหัวหิน-เพชรบุรี ตัดสินคดีเจ้าของห้องชุดปล่อยเช่ารายวันผิด กม.โรมแรม จำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 – 10,000 บาท เผยนิติบุคคลฯ

Read more →


2 สิ่งที่ไม่ควรลืมในการบำรุงรักษา Hostel ก่อนที่จะสายเกินไป

2 สิ่งที่ไม่ควรลืมในการบำรุงรักษา Hostel ก่อนที่จะสายเกินไป

การบำรุงรักษาโฮสเทลแบ่งออกได้เป็น 2 เรื่อง คือเรื่อง Hardware และ Software มีรายละเอียดต่อไปนี้

Hardware คือการดูแลรักษาและการตกแต่งสถานที่ งานระบบน้ำไฟ ผ้าปูเตียง พื้นที่สีเขียว ความสะอาดทั้งภายในตัวอาคารและพื้นที่ด้านหน้า เป็นต้น เนื่องจาก

Read more →


แบบฟอร์มคำขอ แบบหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

แบบฟอร์มคำขอ แบบหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

Read more →


มาตรฐานการท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (HOMESTAY)

มาตรฐานการท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (HOMESTAY)

โฮมสเตย์ (Home stay) หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน โดยมีห้องพักหรือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเหลือสามารถนำมาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวได้พักชั่วคราว ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน

Read more →