News

SAVE THAI HOTELS BIZ

SAVE THAI HOTELS BIZ

แบงก์ระดมมาตรการเร่งด่วน อุ้มลูกหนี้ฝ่าวิกฤต ‘ไวรัสโคโรน่า’ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) #โควิด19  และการระงับการเดินทางของกรุ๊ปทัวร์จีนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการท่องเที่ยวไทย ที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวจีนมากกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี หรือกว่า 1 ใน 4 ของรายได้ในภาคการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ศูนย์วิเคราะห์ฯประเมินว่า ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงของไทยในระดับสูง คือ “ธุรกิจโรงแรม” โดยมีผู้ประกอบการโรงแรมที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบถึง 7,500 ราย ขณะที่ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร และอื่น ๆ คาดว่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเชนธุรกิจของผู้ประกอบการชาวจีน ธปท.สั่งแบงก์อุ้มลูกหนี้ท่องเที่ยว ด้าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงินทั้งแบงก์และน็อนแบงก์ ขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประกอบด้วย 1) พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ลดหรือยกเว้นดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียม ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2) ปรับลดอัตราการผ่อน “ชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำ” ให้ต่ำกว่า 10% ของยอดคงค้างจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และ 3) ผ่อนผันหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของสินเชื่อส่วนบุคคลจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 แห่ให้พักหนี้เงินต้น 6-12 เดือน ฟากธนาคารก็ทยอยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า เริ่มจากธนาคารไทยพาณิชย์ที่ประกาศมาตรการพักชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน ขณะที่ “ธนาคารกสิกรไทย” มีมาตรการพักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน พร้อมสนับสนุนวงเงินเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูกิจการ ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ด้านธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งกลุ่มส่งออกสินค้าไปจีน  โดยพักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบสูงสุด 2 เดือนเช่นกัน พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการค้ำประกัน รวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียม บสย.ค้ำประกัน เช่นเดียวกับธนาคารกรุงเทพก็ประกาศให้มาตรการช่วยเหลือการพักชำระเงินต้นตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าเช่นกัน ธอส.จัดเงินกู้ดอกต่ำให้ “ไกด์–รายย่อย” นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า...

Read more →


โรงแรมเพื่อผู้สูงวัย

โรงแรมเพื่อผู้สูงวัย

ปรับตัวรับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบสอดคล้องกับสังคมโลกที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เรื่องนี้เป็นความท้าทายของภาคธุรกิจที่จะต้องปรับตัว ทำให้สินค้าและบริการโดนใจกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีกำลังซื้อสูง ใครไม่ปรับตัวหรือปรับตัวช้ากว่าคู่แข่งอาจเสียโอกาสด้านรายได้ไปอย่างน่าเสียดาย โดยภาคท่องเที่ยวของไทยก็เริ่มตื่นตัวรับทิศทางนี้แล้ว ด้วยการปรับสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์สังคมสูงอายุมากขึ้น เริ่มจากการออกแบบ การสร้างโรงแรมที่รองรับผู้สูงอายุและผู้พิการได้ดีต้องยอมเสียพื้นที่ใช้สอยมากกว่าโรงแรมทั่วไป เพราะโรงแรมรองรับผู้สูงอายุต้องมีทางหนีไฟเอื้ออำนวยกับคนสูงอายุและพิการ มีทางลาดทุกชั้น ซึ่งกินพื้นที่ระหว่างชั้นมากเพราะหากชันมากเกินไปก็อันตราย ชันน้อยเกินไปรถเข็นก็ไม่ไหล โรงแรมเก่าจะปรับไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องความลาดชันของทาง ขณะเดียวกันในห้องพักต้องทำประตูทางเข้าและประตูห้องน้ำที่กว้างกว่าประตูทั่วไปให้รถเข็นเข้าได้สะดวก ส่วนพื้นที่อื่นในโรงแรมก็ต้องรองรับผู้ที่นั่งรถเข็นได้ดี   ห้องน้อยลง แต่เก็บค่าเข้าพักได้มากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า “ปกติโรงแรมที่มีพื้นที่เท่ากันจะสร้างห้องพักได้ 80-90 ห้อง แต่เมื่อทำเป็นโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้สูงอายุและคนพิการก็จะเสียพื้นที่ไปมากกว่าทำให้สร้างห้องพักได้น้อยลง เหลือแค่ 50 ห้อง อย่างไรก็ตามผลตอบรับที่ได้ก็ดีกว่าโรงแรมทั่วไป สามารถขายห้องพักได้ในราคาสูงกว่าโรงแรมระดับเดียวกัน โดยขายได้ 4,000-5,000 บาท/คืน ปรับขึ้นราคาได้มากกว่าโรงแรมทั่วไประดับ 4 ดาวเหมือนกัน 10-20% และที่ผ่านมาอัตราเข้าพักโรงแรมนี้ก็จะอยู่ในระดับ 80% ขึ้นไปถึงเต็ม 100% ตลอด”   ปรับบริการ คือสิ่งสำคัญ โรงแรมใหม่หรือโรงแรมที่กำลังก่อสร้างอยู่ควรเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ทางเข้าสำหรับรถเข็น แผ่นกันลื่นในห้องน้ำ พรมขนสั้นเพื่อให้สะดวกกับผู้ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน และบาร์จับในห้องน้ำ เป็นต้น ส่วนห้องอาหารในโรงแรมควรจะนำเสนออาหารเมนูพิเศษ เพิ่มบริการอาหารเพื่อสุขภาพ เน้นคัดสรรวัตถุดิบปลอดสารพิษมาปรุงอาหารและเสนอเมนูอาหารสุขภาพหลากหลายให้ลูกค้า เช่น อาหารมังสวิรัติ อาหารโซเดียมต่ำ และปราศจากกลูเต็น   โรงแรมใดยังไม่เตรียมตัวรับลูกค้าสูงอายุคงต้องเริ่มเตรียมตัวได้แล้ว ส่วนกลุ่มที่กำลังออกแบบสร้างโรงแรมใหม่ควรนำเรื่องนี้เป็นประเด็นในการออกแบบด้วย ไม่เช่นนั้นอาจสร้างการรับรู้ไม่ทันโรงแรมที่ทำนำหน้าไปก่อนแล้วเมื่อวันที่สังคมผู้สูงอายุมาถึง เชื่อไหม #คุณสามารถสร้างโรงแรมของตัวเองได้ มาฟังปากคำจากเจ้าของธุรกิจโรงแรมใหม่จากทั่วประเทศ ที่กำลังทำฝันของพวกเขาให้สำเร็จเป็นจริง #ทำโรงแรมไม่ยากอย่างที่คิด #รองรับโอกาสนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เปิดรับสมัครแล้ว!!!!! The Boutique Hotel Masterclass รุ่นที่ 40 ศาสตร์แห่งการทำโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีจุดขายยอดเยี่ยมมีระบบการจัดการที่สุดยอด ขายห้องได้ราคา และถูกต้องตามกฎหมาย 📌 พิเศษสุดรวมการไปดูที่ดินของคุณ โดย อาจารย์วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ เพื่อทราบถึงจุดแข็งและจุดขาย มีโอกาสเหนือทุกคู่แข่ง . 📌 สำหรับท่านที่ต้องการลงมือทำธุรกิจที่พักขนาดเล็กและกลาง ด้วยตนเองในรูปแบบของธุรกิจครอบครัว ในงบประมาณที่จำกัด ในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองนั้น มีองค์ความรู้มากมายที่ผู้ลงทุนควรจะรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การออกแบบพื้นที่ การสร้างจุดขาย กฏหมาย การเงินและการจัดการ . 📌 เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน...

Read more →


ISSUE56

รีโนเวตโรงแรม-จัดสัมมนา #ลดภาษีได้ !!! #ข่าวดีมาแล้ว #กระทรวงการคลัง ออก 4 มาตรการ ช่วยภาคท่องเที่ยว #รับมือไวรัสโคโรนา ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะขยายตัว 2.8% ภายใต้สมมติฐานการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจบลงในช่วง 3 เดือน ขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวของไทยจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้มติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะออกมาตรการด้านภาษี 4 มาตรการ ได้แก่ 1. การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 จากเดิมที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปี 2563 โดยจะขยายเป็นภายในเดือนมิถุนายนของปี 2563 2. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาให้ลูกจ้าง เช่น ค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง ค่าทัวร์ ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง 3. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงแรม หากลงทุน (รีโนเวต) ต่อเติม เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงแรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 สามาถนำมาหักรายจ่ายสำหรับเงินได้เป็นจำนวน 1.5 เท่าของรายจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง 4. มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น (น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินฯ) โดยปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินฯ (เที่ยวบินในประเทศ) จากเดิม 4.726 บาทต่อลิตร เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ต้องรอกฎกระทรวงที่จะประกาศบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563...

Read more →


ChineseNewYear2020

ChineseNewYear2020

'กรุงเทพ' ติดอันดับเมืองยอดนิยมตรุษจีน 2020 อโกดา รายงานอันเมืองยอดนิยมช่วงเทศกาลตรุษจีน 2020 ของนักท่องเที่ยวเอเชีย โตเกียวครองแชมป์อันดับที่ 1 ส่วนไทยขึ้นอันดับ 2 ตามด้วยไทเป ประเทศไต้หวัน   ตรุษจีน หรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของชาวจีน หรือผู้มีเชื้อสายจีนทั่วโลก โดยจะเป็นเทศกาลแห่งการเดินทางของคนจีนเพื่อกลับไปใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อน และรับประทานอาหารค่ำร่วมกันในคืนก่อนวันปีใหม่จีน อีกทั้งยังเป็นช่วงวันหยุดยาวที่ครอบครัวจะเดินทางไปพักผ่อน จึงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศญี่ปุ่น มาเลเชีย และไทย จะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาเยือนเนื่องจากมีกิจกรรมมากมายที่เหมาะกับสมาชิกทุกเพศทุกวัยในครอบครัว รวมถึงอาหารที่หลากหลาย วัฒนธรรมที่โดดเด่นน่าหลงใหล และยังเป็นเมืองช้อปปิ้งชั้นนำ ไฮไลท์การเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีนของแต่ละประเทศ นักเดินทางชาวจีนต่างพร้อมใจกันไปเที่ยวญี่ปุ่น โดยโตเกียว โอซาก้า และซัปโปโร เป็นเมืองในต่างประเทศสุดฮิตสำหรับนักเดินทางชาวจีน ประเทศญี่ปุ่นครองอันดับ 1 ในใจนักเดินทางชาวไทย โดยมีเมืองในประเทศญี่ปุ่นติดอันดับ 10 เมืองยอดนิยมมากถึง 8 เมืองนักเดินทางชาวญี่ปุ่นนิยมไป เที่ยวประเทศเขตร้อน โดยกรุงเทพ พัทยา และเชียงใหม่ติดอัน 1, 3 และ 9 ของ 10 เมืองยอดนิยมสำหรับนักเดินทางชาวญี่ปุ่น ขณะที่สิงคโปร์ เซบู และโฮโนลูลู อยู่ในอันดับที่ 7, 8 และ 10 ส่วนโซลเลื่อนขึ้นจากอันดับ 4 ในปี 2019 มาเป็นอันดับ 2 ในปีนี้ นักเดินทางชาวเกาหลีใต้นิยมไปเที่ยวชายหาดและเกาะเพื่อเฉลิมฉลอง 'Seollal' หรือตรุษเกาหลี โดยครึ่งหนึ่งของ 10 เมืองยอดนิยมสำหรับนักเดินทางชาวเกาหลีใต้ ประกอบไปด้วยญาจาง (อันดับ 3) และดานัง (อันดับ 4) ในประเทศเวียดนาม เซบู (อันดับ 6) ในประเทศฟิลิปปินส์ เกาะกวม (อันดับ 8) ในสหพันธรัฐไมโครนีเซีย และบาหลี (อันดับ 10) ในอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยเป็น 3 ประเทศยอดนิยมสำหรับนักเดินทางชาวสิงคโปร์ โดย บาตัม...

Read more →


Hotel Growth 2020-2022

Hotel Growth 2020-2022

คาดการณ์แนวโน้มธุรกิจโรงแรม2562-2564 ข่าวดี!!! ธุรกิจโรงแรม (โรงแรม รีสอร์ท และเกสต์เฮ้าส์) เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการ ท่องเที่ยวเป็นสำคัญ  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หมวดโรงแรม และภัตตาคารปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5.6%ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด หรือประมาณ 9.2แสนล้านบาท ประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว ต่างชาติ  จากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจติดอันดับโลกกระจายอยู่ ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยกรุงเทพฯ เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความ นิยมสูง สะท้อนจากรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง     นอกจากนี้ภาคใต้/ภาคตะวันออกยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง และ พื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย  นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบในด้านราคาห้องพักและค่า ครองชีพที่อยู่ในระดับต่่า ท่าให้การท่องเที่ยวในไทยมีความคุ้มค่าเงิน (Value for money) กอปรกับการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นจากโครงสร้าง พื้นฐานที่ทยอยพัฒนาเป็นล่าดับทั้งนี้  ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index) ล่าสุดปี2560 ของ World Economic Forum จัดให้ไทยอยู่อันดับ 34 จากทั้งหมด 136 ประเทศทั่วโลก และอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจาก สิงคโปร์และมาเลเซีย   โดยเฉพาะความสามารถทางการแข่งขันด้าน ทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีอันดับที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  เมื่อพิจารณาด้านอุปสงค์ของธุรกิจโรงแรมจากรายได้ของ นักท่องเที่ยวพบว่า  นักท่องเที่ยวต่างชาติก่อให้เกิดรายได้คิดเป็น สัดส่วนสูงถึง 65% ของรายได้จากการท่องเที่ยวรวม  เนื่องจาก นักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงและจำนวนวันพักยาวกว่าคนไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง และ ไต้หวัน) ถือเป็นตลาดหลักทั้งด้านรายได้ (สัดส่วน 40% ของรายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด) และจำนวน (สัดส่วน 41%ของจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด)  รองลงมาด้านรายได้ คือ ตลาดยุโรป คิดเป็น 25%ส่วนด้านจำนวนนักท่องเที่ยว รองลงมา คือ ตลาดอาเซียน คิดเป็น 27%  ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องในช่วงปี...

Read more →