News

D DAY 9 กันยา วันสุดท้าย โรงแรมผิดกม. ต้องแจ้ง จนท.

D DAY 9 กันยา วันสุดท้าย โรงแรมผิดกม. ต้องแจ้ง จนท.

📢📢ด่วน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0706/11859 เรื่อง การปฎิบัติตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 6/2562  เรื่อง มาตรการส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ▪ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยโรงแรมต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ในคำสั่งและต้องแจ้ง ⚠️ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562⚠️ เท่านั้น ▪ พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้เป็นไปตามข้อ 2 ของคำสั่งดังกล่าว 💡💡จึงจะได้รับข้อยกเว้นโทษอาญาสำหรับความผิดตามกฎหมาย💡💡   ขณะนี้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจโรงแรมได้ ออกตรวจธุรกิจโรงแรมและที่พักทั่วประเทศ ผู้ประกอบการทุกคนต้องเร่งทำโรงแรมให้ถูกกฎหมายนะครับ ⚠️ อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้บังคับเฉพาะใช้กับผู้ที่ทำธุรกิจโรงแรม ย้ำว่า ผู้ที่ทำสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย ⚠️ ศึกษาให้ดีว่าเราเป็นประเภทไหน...เกิน4 ห้องเกิน 20 คนเป็นโรงแรมทันที ....ถ้าไม่เกิน 4 ห้องไม่เกิน 20 คนเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมจะไม่ถูกบังคับใช้ในกฎหมายฉบับนี้   ⚠️ เตรียมข้อมูลไว้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่จะทำการบังคับใช้ กับสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมไปด้วยซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้มาบังคับใช้กับกลุ่มนี้ ⚠️ แต่สถานที่พักที่ไม่ใข่โรงแรมก็ยังต้องไปยื่นเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตประเภทนี้ตามปกติซึ่งถ้าไม่มีใบอนุญาตนี้ก็ถูกจับได้เช่นกัน   ขอให้ทุกท่านทำธุรกิจสำเร็จและได้รับใบอนุญาตกันทุกคนครับ ท้ายนี้ สำหรับทุกท่านที่มีคำถามคาใจการเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นโรงแรมอย่างถูกกฏหมาย +++!!!!��� �ทำยังไง ให้บ้านหรือตึกเก่าของเรา กลายเป็นโรงแรมอย่างถูกกฎหมาย ? �ต้องติดต่อใคร หน่วยงานไหน มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร ? �ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? �อาคารแบบไหน ที่ใช่ สำหรับทำโรงแรม ? �ต้องรู้กฏหมายข้อไหนบ้าง โดยไม่ต้องจ่าย ใต้โต๊ะ? และ อีกมากมายสารพัดปัญหาการทำโรงแรม��� !!!! เล่มนี้มีคำตอบ #หนังสือขายดีติดอันดับ จาก SE-ED LAW for SMALL HOTEL กฎหมายสำหรับโฮสเทลและโรงแรมขนาดเล็ก +++รวมเรื่องราวที่คนทำ Hotels ต้องรู้+++ +++สั่งซื้อราคาพิเศษ คลิกเลย...

Read more →


จะเปิดโรงแรม ต้องทำอะไรบ้าง

จะเปิดโรงแรม ต้องทำอะไรบ้าง

จะเปิดโรงแรม ต้องทำอะไรบ้าง ? โรงแรมที่พักขนาดเล็กที่เปิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างใหม่ หรือเป็นโครงการที่นำอาคารเก่ามาปรับปรุงใหม่ ที่ใช้เวลาตั้งแต่ 4-8 เดือนในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร จริง ๆ แล้วเป็นเวลาที่สั้นมาก ๆ ในการเตรียมงานก่อนเปิดในด้านต่างๆ เพราะฉะนั้นควรจะวางแผนการทำงานให้ดี ๆ เรียงลำดับความจำเป็นของงาน และความเร่งด่วนของงาน หลักๆ คือแบ่งงานออกเป็น 4 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ 1) งานด้านเตรียมการเปิด ได้แก่ การเตรียมข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในโครงการทั้งหมด ทั้งในส่วนที่ทีมงานต้องใช้ในการทำงาน และในส่วนที่ให้บริการลูกค้า ลองไล่เรียงไปแต่ละแผนกว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้ คุณจะเห็นรายการต่างๆมากมาย และนี่ก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่จะทำให้คุณพร้อมเปิดให้บริการ และเมื่อเห็นรายการสิ่งของแล้ว คุณจะรู้ทันทีว่าแบบที่คุณให้ผู้ออกแบบดำเนินการนั้นได้คำนึงถึงที่เก็บของบ้างหรือเปล่า และข้าวของเหล่านี้จะนำไปเก็บไว้ที่ไหน อย่างไร 2) งานด้านการตลาดและการขาย นับว่าเป็นเรื่องหลักที่จะทำให้โครงการเราเป็นที่รู้จัก และสามารถสร้างรายได้ได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ ตั้งแต่กำหนดการทำห้องตัวอย่างเพื่อใช้ถ่ายรูป ทำคลิปวิดีโอ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และทำการขาย การออกแบบเว็บไซต์ การทำระบบการจองห้องพัก การเลือกรูปที่จะใช้ลงกับออนไลน์เอเย่นต์ หรือ OTA การวางรูปแบบสื่อประเภทต่างๆทั้งออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ การสรุปราคา รูปแบบห้องพัก ราคาห้องพักแต่ละประเภท ราคาที่จะขายให้กับตลาดต่างๆ โปรโมชั่น การเขียนสคริปต์ที่จะใช้กับสื่อต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย 3) การสร้างทีมงาน ตั้งแต่การรับสมัครทีมงาน จำนวนพนักงาน การแบ่งรอบเวลาในการเข้างาน เครื่องแบบ และกฎกติกามารยาทต่างๆ  และที่สำคัญคือการเผื่อเวลาในการอบรมพนักงาน และทดลองซ้อมลงมือปฎิบัติงานจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคย ความชำนาญ ก่อนการเปิดโรงแรม 4) เอกสารสำคัญทางราชการ ได้แก่ ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ใบอนุญาตประกอบโรงแรม (หากมีห้องพักมากกว่า 4 ห้อง) ใบอนุญาตขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และใบอนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การขอมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา  ซึ่งในเรื่องนี้ควรเผื่อเวลาไว้มากพอสมควรในการเดินเรื่องต่างๆ การเรียงลำดับงานอย่างไร ? ให้นับถอยหลังจากวันที่ต้องการเปิดโรงแรม โดยพิจารณาประกอบกับแผนงานการก่อสร้างและบวกลบเวลาอีกนิดหน่อยตามสภาพแวดล้อมและการประเมินในเรื่องอุปสรรครวมไปถึงสภาพอากาศต่างๆ ให้เริ่มจากการกำหนดวันแล้วเสร็จของห้องตัวอย่าง   กำหนดระยะเวลา 2-3 เดือนก่อนวันเปิด สำหรับ     - การสั่งซื้อข้าวของเครื่องใช้ เนื่องจากของใช้บางอย่างต้องใช้เวลาในการสั่งทำ     -...

Read more →


HOTRAV MARKETING

HOTRAV MARKETING

ทำอย่างไรให้ธุรกิจโรงแรมของคุณขายได้บนโลกออนไลน์ ? ในโลกการตลาดรอบตัวคุณทุกวันนี้ ที่มีทั้ง Google , Line , Facebook , Instragram , Youtube , Viral Clip , webside , E-Mail Marketing , Hashtag , Graphic Design รวมถึง Google Analytics ,SEO และ SEM … ศัพท์แสงการตลาดออนไลน์ทั้งหลาย ที่เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังงงงง หลงทาง ไม่รู้จะเริ่มต้นทำการตลาดกับสิ่งเหล่านี้ยังไงดี (แถมปล่อยให้คู่แข่งแซงเอาๆ ตักตวงแย่งชิงเอาลูกค้าไปเป็นกระบุง ทั้งที่โรงแรมของเราก็ทั้งเก๋ทั้งหรูหรากว่า แล้วก็ได้แต่มองอิจฉาตาปริบๆ ) ถ้าคุณไม่อยากมีชะตากรรมแบบนั้นอีกต่อไป.... เราขอแนะนำ สุดยอดคอร์ส!!สำหรับเจ้าของโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องการระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง!!!กับ HoTrav Marketing ครั้งที่ 1 สุดยอดคอร์สออนไลน์แห่งปีรวมทุกหลักสูตรระเบิดยอดขาย ไม่แค่สอนแต่ workshop ฝึกทำทุกอย่างให้เป็นใน 4 วัน คอร์สที่รวมการทำตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวไว้ครบถ้วนที่สุดในไทย รับเพียงจำนวน 60 ที่นั่ง   สอนโดย 7 วิทยากรระดับประเทศ ทั้ง Bloggers, Influencersและคนทำโรงแรม ประสบการณ์จริง!!!   สิ่งที่ท่านจะได้รับ  การสร้างจุดขายระดับโลก เขียนคอนเท้นท์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย การทำการตลาดออนไลน์10ทิศ ทั้ง Google , Line , Facebook , Instragram , Youtube , Viral Clip , webside , E-Mail Marketing , Hashtag , Graphic Design รวมถึง Google Analytics ,SEO (Search Engine...

Read more →


เปลี่ยน วัด เป็น โฮสเทล ทางรอดใหม่วัดญี่ปุ่น

เปลี่ยน วัด เป็น โฮสเทล  ทางรอดใหม่วัดญี่ปุ่น

โมเดลใหม่ทางธุรกิจ ในการแปลงที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นเกสต์เฮาส์ โฮสเทล หรือบูติกโฮเต็ล เพื่อสร้างรายได้แบบ passive income ยังคงมาแรงและเป็นที่นิยม โดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น เมื่อปัจจุบันคนเข้าวัดน้อยลง และเพื่อชดเชยเงินบริจาคที่ลดลง วัดในโตเกียวตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจโฮสเทล หรือโรงแรมขนาดเล็กบนเป้าหมายรักษาวัดไว้ให้ได้ ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่การถูก Disrupt แต่เป็นผลจากวิกฤติช่องว่างของประชากร ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผังเมืองญี่ปุ่นที่กำลังออกอาการชัดกว่าเดิม วัดที่ลุกขึ้นมาคิดใหม่ทำใหม่นี้ชื่อว่า Shodenji (โชเดนจิ) เป็นวัดที่อยู่ในเขต Minato ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สิ่งที่วัด Shodenji ทำคือการเปิดโฮสเทลขนาดย่อมสำหรับรองรับผู้เข้าพัก 12 คน ทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้โครงการที่ทำร่วมกับ ShareWing Inc. สตาร์ทอัพที่จะอาสาช่วยวัดจัดการเรื่องบริการที่พักแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการทั้งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ เป้าหมายคือการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ภายในโฮสเทลมีครบทั้งห้องครัว ห้องอาบน้ำ และห้องน้ำ ผู้เข้าพักทุกคนสามารถจองห้องพักออนไลน์และลงทะเบียนร่วมกิจกรรมพิเศษกับเจ้าหน้าที่วัดได้แบบเอ็กซ์คลูซีพ กิจกรรมพิเศษนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่ธรรมดา เช่น การทำเครื่องรางพระ ตัวอีเวนต์จะผ่านการวางแผนร่วมกับทีมงานนักศึกษามหาวิทยาลัย Toyo Gakuen ในเขต Bunkyo ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการอีเวนต์เป็นครั้งไป ความน่าสนใจคือโฮสเทลนี้จะไม่มีพนักงานควบคุม และผู้เข้าพักสามารถติดต่อตัวแทนของ ShareWing ได้ผ่านวิดีโอคอล รวมถึงช่องทางอื่นได้ตลอดเวลา การปรับตัวของวัด Shodenji สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้ วัด Shodenji ได้รับเงินอุปถัมภ์จาก 100 ครอบครัวที่เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี 1602 แต่ด้วยฟองสบู่ราคาที่ดินในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ทำให้หลายครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ชานเมือง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประชาชนบางส่วนขอนำกระดูกญาติผู้ใหญ่ออกจากสุสานของวัด เนื่องจากไม่สามารถดูแลหรือขาดทายาทที่จะดูแลเถ้ากระดูกและวัดต่อไป Kanko Tamura นักบวชของวัด Shodenji วัย 42 ปียอมรับว่าวิกฤตินี้ทำให้การผันตัวจากวัดเป็นโฮสเทลกลายเป็นความคิดที่ดีในการรักษาวัดเพื่อให้คนรุ่นหลัง เนื่องจากทางวัดพบว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะรักษาวัด Shodenji ให้อยู่ได้ในอนาคตโดยอาศัยความร่วมมือกับครอบครัวผู้ศรัทธาเท่านั้น ทั้งหมดนี้ส่งให้วัด Shodenji ต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดให้ได้ ผู้สนใจไปอยู่วัดญี่ปุ่น สามารถจองห้องพักได้ที่นี่ (/shodenji/) ท้ายนี้ สำหรับทุกท่านที่มีคำถามคาใจการเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นโรงแรมอย่างถูกกฏหมาย +++!!!!��� �ทำยังไง ให้บ้านหรือตึกเก่าของเรา กลายเป็นโรงแรมอย่างถูกกฎหมาย ? �ต้องติดต่อใคร หน่วยงานไหน มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร ? �ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? �อาคารแบบไหน...

Read more →


SRILANKA

SRILANKA

ศรีลังกา ประเทศในแถบเอเชียใต้ ที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินนักกับการเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศนี้ ไปดูกันว่าประเทศที่ถูกยกให้เป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดแห่งปีของ Lonely Planet นี้ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่คุณควรลองไปสัมผัส โดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจหรือกำลังเริ่มต้นสร้างสรรค์โรงแรม ซึ่งเราแนะนำว่า ควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม สถานที่ ผู้คน อาหาร ที่พักและวัฒนธรรมอันงดงามระดับโลกในประเทศแห่งนี้ สักครั้งในชีวิต 1.Colombo City นี่คือหนึ่งในไฮไลท์ของศรีลังกาที่คุณจะได้ซึมซับศิลปะวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเทศนี้จากเมืองหลวง Colombo เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์สีสัน ทั้งตึกรามบ้านช่องที่โดดเด่นแปลกตา เป็นสไตล์บริทิชโคโลเนียล เนื่องจากว่าศรีลังกานั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษอยู่หลายร้อยปี ทำให้ยังมีกลิ่นอายศิลปะผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ผู้คนที่น่ารักและยิ้มแย้มต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มาเที่ยวศรีลังกาลองแวะไปเดินชมเมืองโคลอมโบ หรือจะนั่งรถสามล้อชมเมืองก็สามารถทำได้ แต่ต้องตกลงราคากับทางคนขับให้ดีเสียก่อน 2. Independence Square (จัตุรัสแห่งอิสรภาพ) หนึ่งในจุดเช็กอินต้องห้ามพลาดในเมืองโคลอมโบนั่นก็คือ Independence Square หรือจัตุรัสแห่งอิสรภาพ สัญลักษณ์แห่งความเป็นอิสรภาพของชาวศรีลังกาต่อประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948 ถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศศรีลังกาเลยทีเดียว 3. Gangaramaya Temple (วัดคงคาราม) วัดคงคาราม วัดไทยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในศรีลังกา เป็นวัดไทยนิกายสยามวงศ์ และเป็นที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา ภายในวัดมีความสงบร่มเย็นและเต็มไปด้วยศิลปะทางพระพุทธศาสนาอันทรงคุณค่ามากมาย เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัยสีเหลืองที่ประดิษฐานอยู่ด้านในพระอุโบสถพร้อมกับจิตกรรมฝาผนังที่ดูสวยงามอลังการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อต้นมาจากต้นศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาอินเดียด้วย และพิพิธภัณฑ์สะสมของเก่าแก่ทั้งวัตถุมงคล และสิ่งของเครื่องใช้ ที่ทางวัดได้เก็บรวบรวมเอาไว้ให้เราได้เดินศึกษาประวัติความเป็นมาได้อย่างน่าสนใจ  4. Dambulla (วัดถ้ำดัมบูลลา) มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งศรีลังกา ที่เราอยากให้ทุกคนได้มาเห็นด้วยตาตัวเอง วัดถ้ำ Dambulla เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของศรีลังกา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาต้องใช้เวลาเดินเท้าเพื่อขึ้นไปที่วัดประมาณ 15 นาที ทางเดินเป็นพื้นปูนไล่ไปตามระดับความชันของภูเขาเดินได้ง่ายๆ ด้านบนเราจะได้พบกับความมหัศจรรย์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ ภาพที่เห็นคือภูเขาหินขนาดใหญ่ยักษ์ที่ถูกเจาะแบ่งออกเป็น 5 ห้อง กลายเป็นวัดถ้ำที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศรีลังกาเอาไว้มากมาย ทั้งพระพุทธรูปปางปรินิพพานขนาดใหญ่ถึง 49 เมตร จิตกรรมฝาผนังสุดตระการตาบอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา เจดีย์ที่มีรูปทรงดูแปลกตา และพระรูปเหมือนจริงของพระราชาผู้สร้างวัดถ้ำ DamBulla แห่งนี้ขึ้นมา ความรู้สึกที่ได้มาเที่ยวที่วัดถ้ำ Dambulla แห่งนี้นอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถานที่แล้ว ยังได้ซึมซับประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของศรีลังกาอีกด้วย  5. Sigiriya (พระราชวังลอยฟ้า สิกิริยา) ห่างจากวัดถ้ำ Dambulla มาประมาณ 24 กิโลเมตร เรามุ่งหน้าเข้าสู่ Sigiriya พระราชวังลอยฟ้าสุดยิ่งใหญ่...

Read more →