เคล็ดลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโฮมสเตย์

Natthika Wanglabcharoen

4 เคล็ดลับ + 5 วิธีปรับ

ทำโฮมสเตย์ให้มีรายได้ต่อเนื่องและยั่งยืน

 

การทำธุรกิจ โฮมสเตย์” ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกรายไป เพราะหากไม่ศึกษารายละเอียดในชุมชนอย่างถ่องแท้ หรือขาดการสร้างเอกลักษณ์หรือจุดเด่นให้กับธุรกิจของตนเอง ก็ยากยิ่งที่ธุรกิจ “โฮมสเตย์” ของคุณประสบความสำเร็จได้

นี่คือเคล็ดลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโฮมสเตย์เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

4 เคล็ดลับ

1.ศึกษาความโดดเด่นของชุมชน เพื่อนำไปสร้างเอกลักษณ์ความต่างของโฮมสเตย์ ต้องอย่าลืมว่า ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ หากมีการนำเอกลักษณ์ของชุมชนมาสร้างเป็นจุดขาย หรือการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมวิถีชีวิต เช่น บริเวณรัศมี 10 กิโลเมตรจากโฮมสเตย์มีน้ำตกเล็กๆ มีสวนผักเกษตรอินทรีย์ สวนผลไม้ หรือสวนเกษตรเชิงอนุรักษ์ ก็สามารถจัดกิจกรรมพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นอกจากจะสร้างจุดแข็งของโฮมสเตย์ของคุณแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

2.หากิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติหรือลงมือทำ

โดยนำเอาเอกลักษณ์ในชุมชนมาปรับใช้ เช่น ในชุมชนมีสินค้าเด่น คือ การทำไข่เค็มดินสอพอง ก็อาจจะสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวลองหัดทำไข่เค็มดินสอพอง หรือหากชุมชนเป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลก็อาจมีกิจกรรมการจับปลา ล่องเรือชมวิถีธรรมชาติ หรือหากมีพื้นที่ติดกับภูเขาหรือพื้นนาก็อาจจัดกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว การจับปูนา การหาสมุนไพรในป่าละเมาะ การทำปุ๋ยชนิดต่างๆ การสอนทำอาหารพื้นเมือง นวดแผนโบราณ/สปาสมุนไพร การเดินป่า การไปส่องสัตว์ ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ ควรเป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยในท้องถิ่นหรือในพื้นที่นั้น หรือหากไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ต้องเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่นนั้น และได้รับความร่วมมือจากประชาชน ในพื้นที่เป็นอย่างดี ในการนำมาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศได้ร่วมสัมผัสอย่างใกล้ชิด และเกิดความประทับใจและ / หรือได้รับความรู้ที่ประทับใจและแปลกใหม่นำไปเล่าสู่กันฟังเมื่อกลับประเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศให้ชาวต่างประเทศได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

 

3.การจับมือร่วมกับคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง

เพื่อวางแผนการพัฒนาให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม เป็นต้นว่า ช่วยกันดูแลทัศนียภาพรอบๆ ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง การสร้างตลาดชุมชนเพื่อเป็นที่กระจายสินค้าของชุมชน สามารถสร้างและกระจายรายได้ของคนในชุมชนและใกล้เคียงได้อีกด้วย

4.การทำประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันนิยมประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟสบุ๊ค ยูทูบ หรือตามสื่อต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับโฮมเสตย์ของคุณ ดังนั้น ลองคิดและลองทำการรีวิวสถานที่ที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูด ที่สำคัญอย่างลืมให้เบอร์ติดต่อหรือช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็วด้วย หรือจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดให้กับโฮมสเตย์ของคุณก็ได้

NOTE***

เงินลงทุน

จำนวนเงินลงทุน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (เช่น มีบ้านพัก สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ อยู่แล้วหรือไม่) และต้องมีเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อการหมุนเวียนใช้จ่ายประจำวันประมาณ 960 – 1,740 บาท / ลูกค้า 1 คน

รายได้

โดยเฉลี่ยจะมีกำไรประมาณ 640 – 1,160 บาท / ลูกค้า 1 คน

ทีมทำงาน

ต้องมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5 คน เพราะต้องบริการลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ

 

5 วิธีการดำเนินงาน

1.ปรับและพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่พัก (ทั้งนี้เงินลงทุนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่) ควรเป็นบ้านพักที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและมีบริเวณกว้างขวาง ควรปรับแต่งภูมิทัศน์ในบริเวณใกล้เคียงให้สวยงามเป็นธรรมชาติขั้นตอนต่อไปคือการลงทุนตกแต่งห้อง/บ้านพักให้เหมาะสม เช่น จัดสร้างห้องน้ำให้อยู่ในตัวบ้าน (ถ้ามีสภาพพร้อมใช้ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองทำใหม่เพียงทำความสะอาดให้น่าใช้เท่านั้น)

2.เครื่องนอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการให้บริการในด้านอื่นๆ ควรปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยไม่ควรปรับให้มีความสะดวกสบายมากจนเกินไปเพื่อคงวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ที่มีเสน่ห์ของท้องถิ่นไว้ ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้นักท่องเที่ยวหรือลูกทัวร์ ส่วนใหญ่ลำบากจนทนไม่ไหว

3.ประชุมลูกทีมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มธุรกิจและจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวของธุรกิจโฮมสเตย์

 

ตัวอย่างโปรแกรม

3.1 แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ราคา 1,600 บาท/คน (รวมค่าที่พัก 1 คืน อาหารบุฟเฟ่ต์ 3 มื้อ โปรแกรมการท่องเที่ยวให้เลือกชมปะการังหรือออกเรือไปไดและตกปลาหมึก)

*ก่อให้รายได้ก่อนหักต้นทุน/ครั้ง 120,000 บาท คำนวณจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่สามารถรองรับได้ (ประมาณ 75 คน) และมีนักท่องเที่ยวเต็ม

3.2 แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ราคา 2,900 บาท / คน (รวมค่าที่พัก 2 คืน อาหารบุฟเฟ่ต์ 6 มื้อ โปรแกรมท่องเที่ยว 2 อย่างคือ ดำน้ำชมปะการังและไดหรือตกปลาหมึก) 

* รายได้ ถ้านักท่องเที่ยวเต็มจะมีรายได้ 217,500 บาท ทั้ง 2 แพ็คเกจจะมีบริการรถรับ – ส่งถึงท่าเรือเฟอร์รี่

3.3 กรณีต้องการที่พักอย่างเดียว ราคาค่าที่พักประมาณ 300 บาท / คืน / คน (พร้อมอาหารเช้า)

4.จัดเตรียมพาหนะในการรับ – ส่งนักท่องเที่ยวหรือลูกค้า อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย เช่น เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงบริการรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง

5.ไกด์หรือผู้นำทางพาเที่ยว สามารถอธิบายและตอบข้อซักถามถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่ที่จะไป รู้จักเส้นทางในการเดินทางเป็นอย่างดี อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางฯลฯ

การคำนวณรายได้

คิดเฉลี่ยใน 1 เดือน (4 สัปดาห์) ถ้าสามารถรับทัวร์ได้เต็มสัปดาห์ละ 1 ทริป (10 คน) ทุกสัปดาห์ (4 ทริปต่อเดือน) จะมีรายได้ประมาณ 1 แสนบาท/เดือน เมื่อหักค่าใช้จ่ายประมาณ 60% (60,000 บาท) จะได้กำไรประมาณ 40% (40,000 บาท) หรือเฉลี่ยกำไรประมาณ 640 – 1,160บาท / ลูกค้าทัวร์ 1 คน

ข้อเสนอแนะ

การทำธุรกิจโฮมสเตย์ไม่ใช่เรื่องง่ายขึ้นอยู่กับความพร้อมในหลาย ๆ ด้านของท้องถิ่น แม้ในจังหวัดหลายจังหวัดและในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลายแห่งก็อาจไม่สามารถดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ได้ ทั้งนี้ปัญหา/อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ การขาดเงินลงทุน ประสบการณ์ ความเข้าใจและการเรียนรู้จิตใจของนักท่องเที่ยวและของบุคลากรในทีม ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน ในท้องถิ่น (เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธกส.) การประชาสัมพันธ์ พื้นที่ ภูมิอากาศความปลอดภัย ฯลฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านนี้ให้แน่ใจก่อนที่จะลงทุนในธุรกิจด้านนี้

กลุ่มเป้าหมาย

นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศ และชาวไทย (มาพักเป็นครอบครัวและแบบพักเดี่ยว) การทำธุรกิจโฮมสเตย์นั้น มองจากภายในอกแล้วอาจจะดูว่าทำง่าย แต่ถ้าลงมือทำจริงๆ แล้วจะพบว่ามีความยากเพราะมีรายละเอียดที่จะต้องปรับปรุงมาก ดังนั้น สิ่งที่นักธุรกิจทุกคนต้องมี คือ การมีใจรักในธุรกิจบริการ ต้องสามารถรับแรงกดดันจากลูกค้า ที่สำคัญต้องรู้จักอดทนรอ เพราะความสำเร็จในธุรกิจโฮมเตย์นั้นไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นแค่วันสองวัน แต่ต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะสร้างการรับรู้ ชี้ช่องรวย จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน นำเอาอุปสรรคมาเป็นความรู้และพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เชื่อว่าจะสามารถประสบความสำเร็จแน่นอน

 

และสำหรับทุกท่านที่สนใจ หรือกำลังเริ่มต้นลงทุนในกิจการบูติคโฮเต็ล โรงแรมเล็ก โฮสเทล และ โฮมสเตย์ เราขอแนะนำชุดหนังสือและซีดี Audio ที่รวบทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนลงมือทำบูติกโฮเต็ล โฮสเทล และโฮมสเตย์ในฝันให้ประสบความสำเร็จ ถ่ายทอดโดยตรงจากนักบริหารการโรงแรมมากประสบการณ์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จโรงแรมเล็กชั้นนำหลายแห่ง เริ่มจากแบบสำรวจตัวเอง การวิเคราะห์การลงทุน แนวคิดรูปแบบที่โดดเด่นน่าดึงดูด เงินลงทุน แหล่งเงินทุน กระบวนการวางแผนก่อนเปิดบริการ ลูกค้า การสือสาร รวมถึงวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจในบริการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอด้วยสำนวนภาษาเข้าใจง่าย ช่วยให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จเร็วขึ้นไปอีกขั้น (ราคาพิเศษวันนี้ เมื่อซื้อเป็นชุด) สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง https://theboutiqueking.com/collections/books-cd

 

 

#SocialBusiness

#SocialEnterprize

----- ขอบคุณข้อมูล

www.lib-krabi.tripod.com

ชี้ช่องรวย

 

#เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเตล

#homemadestay

#theboutiqueking

 

#การสร้างโรงแรม

#ธุรกิจโรงแรมOlder Post Newer Post