ทีเส็บเคาะเพิ่ม “นครราชสีมา-สงขลา” เป็นไมซ์ ซิตี้

Admin theboutiqueking Boutiquehotel ThaiHotelBusiness เปลี่ยน เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล โรงแรมขนาดเล็ก โฮมเมดสเตย์

ทีเส็บเคาะเพิ่ม “นครราชสีมา-สงขลา” เป็นไมซ์ ซิตี้ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ มั่นใจช่วยบูมเศรษฐกิจในพื้นที่ #MICECITY #KORACH #SONGKLA

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ความสำเร็จของไมซ์ซิตี้ที่ปัจจุบันมี 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต ทำให้มีการประชุม และแสดงสินค้าไปจัดเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัดส่งผลให้เกิดการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งเรื่องการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน

ธุรกิจไมซ์ ธุรกิจท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละจังหวัด ล่าสุด ได้มีอีก 2 จังหวัด คือ นครราชสีมา และสงขลา ที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินได้รับการรับรองเป็นเมืองไมซ์ของประเทศไทยเพิ่มเติม โดยในวันที่ 2 ก.ย.นี้

ทีเส็บจะจัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานของงาน รวมทั้งจะมีการประกาศไมซ์ซิตี้ใหม่จังหวัดนครราชสีมาและสงขลาอย่างเป็นทางการด้วย

#2ผู้ว่ามั่นใจช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่น นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นไมซ์ซิตี้จังหวัดนครราชสีมา ตามอัตลักษณ์เมืองให้เป็น เมืองไมซ์มรดกโลกศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอิงกับจุดเด่นของจังหวัด 5 ด้าน คือ การเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของประเทศ, การมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย, การมีแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นจำนวนมาก, การเป็นศูนย์กลางการค้าและแหล่งชอปปิ้งของภูมิภาค และการมีวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ และเสน่ห์อีกอย่างของจังหวัด คือความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สุดของภาคอีสาน

มรดกโลกในพื้นที่เขาใหญ่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและอุทธยานธรณีโคราช ทั้งหมดนี้จะสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่แตกต่างแก่ผู้มาเยือนโคราชไมซ์ซิตี้อย่างแน่นอน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นไมซ์ซิตี้ตามอัตลักษณ์เมือง คือ เมืองไมซ์พหุวัฒนธรรมที่จะสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ จากการค้าชายแดน การบริการ และการลงทุนสำหรับภาคใต้ ด้วยจุดเด่น 5 ด้าน คือ ความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยพุทธ ไทยจีน และไทยมุสลิม, ความเป็นศูนย์กลางราชการของภาคใต้, ความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ, ศูนย์กลางการค้าและช้อปปิ้ง และศูนย์รวมสถาบันการศึกษาของภาคใต้

นับจากนี้ สงขลาจะเป็นเมืองศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ งานอีเวนต์ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า ด้วยความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง รวมไปถึงศักยภาพของสถานที่จัดงาน เช่น ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ภายในโรงแรม ซึ่งทางจังหวัดเองมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นจุดหมายปลายของการจัดงานไมซ์ ที่สามารถรองรับการจัดงานได้ตั้งแต่ระดับภูมิภาค ประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติต่อไป

 Older Post Newer Post