Featured

5 เส้นทางของผู้บริโภคยุคใหม่

5 เส้นทางของผู้บริโภคยุคใหม่

เมื่อในปัจจุบันผู้บริโภคไม่เชื่อในตัวแบรนด์จึงเป็นวิกฤติของการทำธุรกิจเพราะเราไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จากการโฆษณาเหมือนสมัยก่อน ผู้บริโภครู้ทันสื่อมากยิ่งขึ้น มีความสามารถแยกโฆษณาออกเราจึงต้องหาวิธีที่จะรับมือเพื่อให้ผลกำไรอยู่กับธุรกิจเราต่อไป

Read more →