Featured

**Boutique Hostel Master Class** รุ่นที่ 32 ศาสตร์แห่งการทำโรงแรมขนาดเล็กบูติคโฮเต็ลและโฮสเทล

**Boutique Hostel Master Class** รุ่นที่ 32 ศาสตร์แห่งการทำโรงแรมขนาดเล็กบูติคโฮเต็ลและโฮสเทล

สำหรับท่านที่ต้องการลงมือทำธุรกิจที่พักขนาดเล็กและกลาง ด้วยตนเองในรูปแบบของธุรกิจครอบครัว ในงบประมาณที่จำกัด ในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองนั้น มีองค์ความรู้มากมายที่ผู้ลงทุนควรจะรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การออกแบบพื้นที่ การสร้างจุดขาย กฏหมาย การเงินและการจัดการ

Read more →


5 เส้นทางของผู้บริโภคยุคใหม่

5 เส้นทางของผู้บริโภคยุคใหม่

เมื่อในปัจจุบันผู้บริโภคไม่เชื่อในตัวแบรนด์จึงเป็นวิกฤติของการทำธุรกิจเพราะเราไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จากการโฆษณาเหมือนสมัยก่อน ผู้บริโภครู้ทันสื่อมากยิ่งขึ้น มีความสามารถแยกโฆษณาออกเราจึงต้องหาวิธีที่จะรับมือเพื่อให้ผลกำไรอยู่กับธุรกิจเราต่อไป

Read more →


คุณคิดว่าคนเราเริ่มต้นทำสิ่งที่รักได้ช้าที่สุดในอายุเท่าไร

คุณคิดว่าคนเราเริ่มต้นทำสิ่งที่รักได้ช้าที่สุดในอายุเท่าไร

คุณคิดว่าคนเราเริ่มต้นทำสิ่งที่รักได้ช้าที่สุดในอายุเท่าไร
บางคนอาจค้นพบสิ่งที่ตนรักตอนยังเป็นเด็ก แต่บางคนอาจค้นพบตอนแก่แล้ว

Read more →