กฎ10ข้อ ที่พักพังแน่นอน

Admin theboutiqueking

1.ไม่มีจุดขาย
หากไม่ได้อยู่ในทำเลที่ดีจริงๆ การเลือกกลุ่มเป้าหมายมีความสำคัญมาก ต้องคิดอย่างถี่ถ้วนว่ากลุ่มคนที่จะมาพักเป็นใครและต้องการอะไร เพื่อสร้างจุดขายให้ตอบโจทย์ที่สุด

2.ทำลายสิ่งแวดล้อม
ทุกวันนี้คนเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยรอบมากขึ้น โรงแรมที่ดีไม่ควรสร้างความเสียหายแก่ธรรมชาติ เช่นไม่สร้างในเขตป่าสงวน ไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้าน มีระบบจัดการขยะและของเสียที่ดี

3.จอมปลอมไม่จริงใจ
ธุรกิจโรงแรมขึ้นอยู่กับงานบริการ พนักงานที่จ้างต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้แขกได้

4.ไกลแต่ห่วย
จุดหมายที่ควรค่าแก่การออกนอกเส้นทาง คือจุดหมายที่ดีมากพอ ถ้าโรงแรมอยู่ไกลแต่ไม่สวย นอนไม่สบาย หรือไม่มีอะไรน่าจดจำ โรงแรมนั้นย่อมทำให้นักเดินทางผิดหวัง

5.สวยไม่ตรงปก
บางโรงแรมเน้นทำไว้ถ้ายรูปจนดึงดูดคนเข้ามาใช้งานได้ แต่ก็ต้องพบความจริงว่าทั้งโรงแรม มีสวยอยู่แค่มุมเดียว การเลือกผู้ออกแบบที่ดีจึงสำคัญมาก

6.ซกมกไม่สะอาด
สำหรับโรงแรม ความสะอาดสำคัญมาก หากมีร่อยรอยของความสกปรกแม้เพียงนิดเดียวก็อาจทำให้แขกเกิดภาพจำแย่ๆไปเลย

7.ไฟขาดน้ำไม่ไหล
ระบบสาธารณูปโภคต้องใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ต่อให้ไฟดับก็ต้องมีสำรอง น้ำต้องแรงทุกห้อง น้ำอุ่นต้องสม่ำเสมอ

8.ไม่ใส่ใจชุมชน
ธุรกิจโรงแรมควรสนับสนุนชุมชน เช่นนำสินค้าของชุมชนมาขาย ให้แขกอุดหนุนอาหารของชุมชนเป็นต้น นอกจากจะได้ช่วยเหลือชุมชนแล้ว ยังช่วยให้แขกจดจำเอกลักษณ์ของสถานที่ได้ด้วย

9.คนเยอะเกินงาน
โรงแรมที่มีพนักงานเยอะเกินไปย่อมเป็นภาระทางการเงินให้เจ้าของโรงแรม จำนวนพนักงานต้องสอดคล้องกับปริมาณงานทั้งหมด

10.การตลาดไม่เข้าท่า
โรงแรมที่ดีอาจไม่ประสบความสำเร็จหากมีการโปรโมทที่ไม่ดี โรงแรมต้องโฆษณาให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย มีโปรโมชั่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม อาจร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยรอบด้วยOlder Post Newer Post